dissabte, 30 d’abril de 2011

Programa: PAISATGE SONOR EDICIÓ i INSTAL·LACIÓ CREATIVA

Aquest curs, coordinat pel Dr.Josep Cerdà i impartit per Martí Ruids, comença dijous 5 de maig, i tindrà lloc cada dijous de 16h a 19h a l'aula d'informàtica 202  de la Facultat de Belles Arts fins el 7 de juliol. Com a activitat de lliure elecció, no cal ser alumne de la UB ni tansols ser estudiant universitari. tothom hi és benvingut. Matriculació Oberta.

Programa del Curs:
P
 Objectius:
-Aproximació a les bases conceptuals i metodològiques per una nova valoració de l'entorn sonor i fomentar posicionaments creatius.
-Aproximació a les bases conceptuals i metodològiques per comprendre les derives artístiques d’Art Sonor i aplicar-la en un procés personal de creació artística.
-Desenvolupar l’actitud experimental a partir dels treballs de R. Murray Schafer, Hildegard Westerkamp, Jens Blauert, Pascal Amphoux, Akio Suzuki, Michel Chion, que devenen una metàfora cultural i que formulen noves preguntes respecte la realitat.
-Aprocimació als mecanismes del llenguatge artístic que treballa amb Art Sonor, sistemes de ressonància i interfaces, microfonia, cartografies i mapes sonors, registres d’accions i interferències mitjançant accions poètiques, els recursos d'edició i reproducció propis del mitjà sonor i en general tot el que fa referència a un art d’intercanvi entre disciplines i llenguatges de diversa procedència.
-Introducció als components tecnològics bàsics de reproducció de so, per a retroalimentar les possibiliatats de la instal.lació sonora.

 Programa de l’assignatura: 
A. El paisatge sonor, el so com a material per la creativitat:
    Des de John Cage i Murray Schafer fins a l'actualitat. Referents diversos segons l'interès del grup classe.
B. Derives artístiques sonores
    Cartografies socials i derives artístiques. // Territoris mentals i marques     en el territori //  Espais d’interrelació i interferència // Recorreguts, límits     i fronteres // Espais de mediació i marcs conceptuals híbrids // Relacions     entre l'art sonor i les concepcions de la música d'avantguarda.
C. Tractament del so
C.1 tècniques i recursos d’enregistrament,
    (microfonia, sistemes analògics i digitals)
C.2 introducció a conceptes i recursos d’edició bàsics ;   
    Programari bàsic de so digital (Audacity, Cool Edit, Adobe Audition,    Soundbooth,etc)
    Formats i  conversions: Mono, Stereo    
    Amplitut, saturació, normalització i amplificació, fade…
    Compressors i limitadors
    Muntage: tallar, enganxar
    Equalització (mètodes)
    Filtrat-neteja del “soroll de fons”
    Manipulació del temps i el to 
    Muntatge en multipistes (collage, mash up)
    Espaialització: Reverberació i eco   
    Altres efectes ( moduladors, chorus, equalitzacions dinàmiques, etc)
    Mescla de les pistes, panorama, masterització
    Format biaural i espaialització
    Extensions definitives i comprimides (.wav i .mp3) 
D. La Reproducció del so
    Dispositius diversos, components i formats de presentació:
    edició i publicació: física o virtual, radio-art, reproductors, altaveus, altaveus de contacte,   

    amplificació, tecnologia streaming, enviament de diverses senyals per una instal.lació envolvent, 
    reproductors portàtils i bricol.latges creatius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada